Till innehåll på sidan

Statistiktaxonomi

Taxonomier

Att möjliggöra en helt digital rapporteringskedja är ett led i SCB:s arbete med att minska företagens kostnader relaterade till statistikrapportering.

Den 1 november 2021 publicerades en ny version av taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering. Den stora nyheten är att den nu har utökats med en del som avser årlig företagsekonomisk statistikrapportering.

Även de delar som omfattar kvartalsvis och månadsvis har uppdaterats i den nya versionen, men det är endast mindre justeringar, vilka inte påverkar tillämpningen. Den tidigare versionen omfattande månads- och kvartalsvis rapportering finns publicerad sedan 21 december 2020.

Publiceringen av statistiktaxonomin är gjord på den sida där även taxonomierna för års- och koncernredovisning finns publicerade, dvs. www.taxonomier.se. Mer detaljerad information om statistiktaxonomin och övriga taxonomier kan hittas där (se länk nedan).

Om taxonomierna

I arbetet med statistiktaxonomin har SCB ersatt principen om ”branschspecifika enkäter” med principen att visa statistikbehovet i en gemensam taxonomi. Denna statistiktaxonomi är ett första steg mot ett förändrat system för rapportering av uppgifter för statistikbehov. Genom ansatsen med statistiktaxonomin kan det bli möjligt att rapportera alla data ur ett system vid samma tillfälle, genom maskin-till-maskinlösningar.

Den digitala rapporteringen är ett alternativ till att rapportera via webbformulär hos SCB.

Statistiktaxonomi, månad

Statistiktaxonomi, kvartal 

Statistiktaxonomi, år

Information om anslutningsprocessen

Process för anslutning (pdf)

Teknisk dokumentation för inlämning

Testbänk

Testbänken består av en webbsida för validering av innehåll i XBRL-rapporter. Webbsidan har ett uppladdningsformulär där programvaruleverantör kan ladda upp en XBRL-rapport och få validerings- och kontrollinformation. Testdata i form av XBRL-rapporter som laddas in i Testbänken sparas inte av SCB, utan gallras omedelbart. Syftet med testbänken är att underlätta utveckling och felsökning av utvecklad programvara för generering av XBRL-rapporter som ska lämnas in till SCB. Testbänken får endast användas för detta syfte.

SCB ger åtkomst till Testbänk efter mottagen ansökan, se process för anslutning ovan.

Testbänk

Kontakta oss

Frågor relaterade till taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering kan skickas till:

taxonomier@scb.se