Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Arbetskraftsbarometern mäter tillgången och efterfrågan på utbildade inom olika områden. Undersökningen görs varje år och vänder sig till ett urval av företag och offentliga organisationer. Syftet är att ge snabb information om arbetsmarknadsläget för olika utbildningar, idag och på några års sikt.

Arbetskraftsbarometern används bland annat som:

  • Underlag för utbildningsanordnare och utbildningsplanerare.
  • Information till elever och studenter som ska välja utbildning.
  • Statistikunderlag i Sveriges långsiktiga utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser.

Instruktioner

Undersökningen består av 1–6 frågor:

  1. Om arbetsstället har anställda med vissa utbildningar
  2. Om ja, ungefär hur många
  3. Om ni tror att antalet anställda med dessa utbildningar kommer att öka, vara oförändrat eller minska på ett respektive tre års sikt
  4. Om ni det senaste året har sökt och/eller nyanställt personal med dessa utbildningar
  5. Om det i så fall var god tillgång, balans eller brist på sökande
  6. Om brist, hur många fler skulle ni vilja anställa idag


Frågorna ställs för ett urval av utbildningar. Vi frågar alltså inte om samtliga utbildningar som finns hos personalen på ert arbetsställe.

Samtliga frågor gäller det arbetsställe som angetts i brevet med inloggningsuppgifter.

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är fredagen 14 september 2022.

Vanliga frågor

Hur vet jag vilka utbildningar som ingår i de olika utbildningsgrupperna?

I dokumentet SUN-koder (under Se även till höger på denna sida) finns mer information om vilka utbildningsnivåer och inriktningar som ingår i utbildningsgrupperna. Indelningen görs med hjälp av SUN 2020, Svensk utbildningsnomenklatur, som är den officiella utbildningsklassificeringen i Sverige.

Om ni har ytterligare frågor kring vilka utbildningar som ska räknas och inte, får ni gärna kontakta Arbetskraftsbarometern på 010-479 60 65 eller arbetskraftsbarometern@scb.se.

Vi vet inte exakt hur många anställda vi har med varje utbildning – vad gör vi då?

Ungefärliga uppgifter går också bra. Det går även att använda sig av den förtryckta uppgiften, om den verkar rimlig. Den bygger på registeruppgifter från Skatteverket respektive Utbildningsregistret från 2020.

Syftet med undersökningen är inte att fastställa exakt hur många anställda ni har inom varje utbildningsgrupp, utan att få era värdefulla bedömningar av tillgången och efterfrågan på utbildade. Antalet anställda används däremot för att ge ert arbetsställe en rimlig vikt i förhållande till andra arbetsställen när resultaten beräknas. Därför är det viktigt att uppgiften stämmer på ett ungefär.

Ja, men blanketten måste låsas upp först. Kontakta Arbetskraftsbarometern på 010-479 60 65 eller arbetskraftsbarometern@scb.se.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten publiceras 13 december 2022. Publiceringen sker under ämnesområdet utbildning och forskning.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Uppgifts­skyldighet föreligger inte.

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/barometern