Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva bostads- och hyresuppgifter i Sverige. Resultatet från denna undersökning är en del av den beskrivningen.

Undersökningen är en totalundersökning och uppgiftslämnandet avser lägenheter upplåtna med bostad- eller hyresrätt i nybyggda flerbostadshus och småhus färdigställda under 2020. Det är de avgifter/hyror som gällde när husen blev inflyttningsklara som efterfrågas.

Statistiken används för analyser och underlag vid bostadsbyggandet, vid bedömningar rörande hyresutvecklingen och antalet outhyrda lägenheter.

Tidsplan

Utsändning av inloggningsuppgifter samt tillgång till webblankett: 11 maj
Sista inlämningsdag: 8 juni

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, statistikens roll i samhället betraktas som så viktig att du som företagare är skyldig enligt lag att lämna uppgifter till oss om vi ber om det.

Uppgifter på brevet om fastighetsägare/-förvaltare/byggherre stämmer inte – hur gör jag?

Både byggherre för fastigheten och ägare/förvaltare är skyldiga att svara. Är ditt företag inte någon av dessa benämningar för fastigheten vill vi att ni kontaktar oss. 

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna – hur får jag nya?

Kontakta oss och tala om vilket företag och fastighetsbeteckning och/eller ärendenummer det gäller så hjälper vi dig.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Jag har fått flera olika inloggningsuppgifter men uppgifterna gäller samma projekt, kan jag rapportera uppgifterna samlat via en inloggning?

Om du har lättare att rapportera uppgifterna gemensamt (det kan t.ex. vara om det är ett stort gemensamt byggnadsprojekt där utskickade ärendenummer har olika fastighetsbeteckningar) går det bra. Kom ihåg att kommentera att uppgifterna gäller flera ärenden så påminner vi inte dig i onödan.

Jag kan inte identifiera vilka bostäder frågorna gäller - hur gör jag?

Kontakta oss med fastighetsbeteckning och/eller ärendenummer så hjälper vi er vidare.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse den 1 oktober 2021.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:15). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda objekt att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/avgifterhyror