Till innehåll på sidan

Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) genomförs årligen av Statistiska centralbyrån på beslut av Sveriges Riksdag. Från och med 2018 är Barn-ULF en del av Sveriges officiella statistik.

Barn-ULF är ett unikt register i sitt slag då det är ett brett register med där flera olika områden (fritid, skola, hälsa med mera) ingår och där barnen själva har svarat.

Statistiken finns tillgänglig på SCB:s hemsida och används av Regeringskansliet, forskare, massmedia och allmänheten. Den kan därmed utgöra underlag vid planering, utvärdering av offentlig samverksamhet, samhällsdebatt, analys med mera.

Grunden till undersökningen är det urval av vuxna som görs till Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Det är barnen (12–18 år) till de som svarat i ULF/SILC som utgör grunden för Barn-ULF.

I och med samhörigheten med ULF/SILC läggs även vissa uppgifter från föräldrarnas undersökning till i registret för Barn-ULF, vilka bidrar till att statistiken kan redovisas uppdelat efter till exempel boende, familjetyp eller hushållets utbildningsnivå. Detta urval av uppgifter läggs på innan Barn-ULF avidentifieras (se mer under Juridisk information).

Mer information samt resultat finns under Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.

Alla svar är viktiga

De barn som ingår i undersökningen ska spegla ett Sverige i miniatyr. Varje barn som intervjuas representerar därmed en grupp människor som har samma bakgrund (som till exempel samma ålder, samma region).

Varje enskilt barn är därmed en viktig del i undersökningen, där varje barn bidrar till att ge en rättvis bild av hur barn i Sverige har det, vad de brukar göra/inte göra etc. Ju fler – desto bättre. 

 

Instruktioner

Information och missiv på svenska

Information in English

 

Juridisk information

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) genomförs med telefonintervju. Vilka barn som kommer med i urvalet styrs av slumpen. Det finns ingen uppgifts­lämnar­plikt, men alla svar vi får in är viktiga för undersökningen.

Det årliga registret för Barn-ULF avidentifieras så fort registret har granskats och sammanställts. Det innebär att inget barn kan identifieras eller kopplas till andra register efter detta.

Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och alla svar och uppgifter är sekretesskyddade. Detta styrs av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretess­lagen (2009:400).

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:000) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Kontakta oss

Allmänna frågor

Telefon
010-479 42 60, 010-479 62 00
E-post
ulf@scb.se

Boka tid för intervju

Telefon
Ring eller sms:a till 010-479 62 00
Det går även bra att boka en tolkintervju.