Till innehåll på sidan

Betalningsbalans

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistik över Sveriges betalningsbalans och utlandsställning produceras av SCB på uppdrag av Riksbanken sedan 2007.

Instruktioner

Denna uppgiftslämnarsida avser uppgifter för den finansiella balansen som omfattar följande delområden:

Direktinvesteringar

Portföljinvesteringar

Finansiella derivat

Övriga investeringar

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 6 kap. 9 §. Mer information finns också i Riksbankens författningssamling (RBFS 2002:4) (pdf).

Uppgifterna som företagen lämnar till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Se även

Kontakta oss

Direkta investeringar

E-post
di@scb.se

Portföljinvesteringar

E-post
pi@scb.se

Övrigt

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/betalningsbalans