Till innehåll på sidan

Betalningstider i näringslivet

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är bland annat att få information om hur lång tid
det tar för näringsidkare att få betalt av andra näringsidkare och offentliga myndigheter. En liknande undersökning gjordes 2006 och regelverket ändrades 2013. För att kunna bedöma effekterna av dessa ändringar behöver Närings-departementet information om hur såväl de avtalade som de faktiska betaltiderna
i Sverige utvecklats.

Undersökningen riktar sig till företag inom följande branscher; tillverknings-industri, byggverksamhet, partihandel och företagsinriktade tjänster. Alla företag med minst 250 anställda är med i undersökningen. För företag med färre anställda har ett slumpmässigt urval gjorts från SCB:s företagsdatabas.

Tidsplan

Sista insändningsdatum 2016-03-25.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/betalningstider