Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med statistiken är att ge underlag för samhällets beredskapsplanering, för upprättande av försörjningsbalanser samt för prognosändamål och andra analyser av samhällets energisituation. Uppgifterna har stor betydelse för uppföljning av energipolitiska åtgärder och energihushållning.

Instruktioner

Uppgiftslämnaren är lämpligen miljö- eller energiansvarig på arbetsstället. Den information som efterfrågas är företagens bränsleanvändning. Uppgiftslämnandet sker via webblankett. Om du har svårt att redovisa elektroniskt, kontakta oss.

Tidsplan

Vi skickar ut brev med inloggningsuppgifter i slutet av varje kvartal. Inloggningsuppgifterna gäller för hela året. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter redovisningsperioden.

Vanliga frågor

Vilka är med i denna undersökning?

Undersökningen omfattar alla industriarbetsställen med en förbrukning av minst 350m3 eldningsolja eller motsvarande energimängd av andra bränslen samt alla företag med bränsleanvändning inom gruppen el- gas- och värmeverk.

Hur ska vi göra om vår redovisning avser flera arbetsställen?

Om det är så att er redovisning även omfattar annat arbetsställes energianvändning, skriv in vilken/vilka arbetsställen som ingår i redovisningen som egen kommentar.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:13) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/kvbr