Till innehåll på sidan

Energipriser på naturgas och el

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Energipriser på naturgas och el ska belysa vad hushåll och icke-hushåll i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och per förbrukarkategori för el respektive naturgas.

Undersökningen genomförs två gånger per år på uppdrag av Energimyndigheten, och avser genomsnittliga handels- respektive nätpriser på el och naturgas.

Statistiken används bland annat som underlag för rapportering till EU:s statistikkontor Eurostat. Den används även av Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, företag och andra intresserade.

Vanliga frågor

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen sänds till Eurostat två månader efter referensdatum och publiceras i Eurostats publikation Statistics in Focus och Electricity Prices. Dessutom redovisas uppgifterna i tablåform på SCB:s webbplats.

Elpriser och elavtal

Gaspriser och gasavtal

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
energipriser@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/energipriser