Till innehåll på sidan

Finansiella derivat

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Finansiella derivat är en del av Sveriges betalningsbalans. Tillsammans med direktinvesteringar, portföljinvesteringar, valutareserv samt övriga investeringar utgör finansiella derivat den finansiella balansen.

Instruktioner

Undersökningen av finansiella derivat utgörs av en månadsrapportering.

Rapporteringen

Uppgifterna för finansiella derivat rapporteras månadsvis i blanketten Fd31.

Tidsplan

För månadsrapporteringen är sista svarsdag den 15:e varje månad. Rapporten inkluderar ställningsvärden, transaktioner till och från utländska motparter samt värdeförändringar för rapporteringsmånaden.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

E-post
bop@scb.se