Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva bostads- och hyresuppgifter i Sverige. Statistiken används av departement, statliga verk, utredningar och bostadsmarknadens parter för bland annat uppföljning av hyrornas utveckling. Undersökningen genomförs årligen och omfattar drygt 16 000 hyresrättslägenheter.

Urvalet dras från det nationella lägenhetsregistret. Urvalet är slumpmässigt och förnyas successivt. En lägenhet är vanligen med i flera år. De största fastighetsägarna i Sverige har alltid lägenheter som är med i undersökningen.

Instruktioner

De uppgifter vi efterfrågar handlar bland annat om månadshyror, vad som ingår i hyresbeloppen samt eventuella lägenhetsförändringar.

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut på post den 7 juni 2022.

Sista insändningsdag är den 1 juli 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2011:2). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR). 

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda fastighetsägare att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hib