Till innehåll på sidan

Industrins förbrukning av inköpta varor

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Industrins förbrukning av inköpta varor ingår som en betydelsefull del i den ekonomiska statistiken. Era uppgifter bidrar till att ge SCB ett bättre underlag för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP) där industrin står för 20 procent. Informationen som ni lämnar hjälper oss att beräkna råvaruförbrukningen i den svenska tillverkningsindustrin.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Vi är intresserade av det totala råvaruvärdet fördelat på varor. I blanketten har vi tagit fram ett förslag på varor som vi tror kan förekomma i er bransch. Om ni tidigare har ingått i undersökningen, så är de varor som ni lämnade värde på i föregående omgång markerade med ett kryss (X) i blanketten. Behöver ni hjälp att hitta andra varor kan ni använda er av Sök varunummer under rubriken Se även som ligger till höger.

Om ert företag även ingår i undersökningen Företagens ekonomi ska den totala råvarukostnaden överensstämma mellan undersökningarna.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut per post under vecka 36. Insamling sker via webblankett.

Sista svarsdatum är den 1 oktober 2021.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Undersökningen är årlig, men uppgiftslämnandet roterar mellan olika industribranscher under en treårsperiod. Detta innebär att ett företag som mest behöver lämna uppgifter vart tredje år.

Ett urval baserat på storlek och råvarukostnad görs bland de företag vars branscher ska undersökas det gällande året. De största företagen i branschgrupperingen undersöks dock alltid eftersom de har en stor påverkan på statistiken.

Överensstämmelse med Företagens ekonomi?

Om ni ingår i både Industrins förbrukning av inköpta varor och Företagens ekonomi ska kostnaden för råvaror och förnödenheter överensstämma mellan undersökningarna.

Vart kommer den förtryckta uppgiften ifrån?

Om det finns förtryckta uppgifter i er blankett så kommer dessa från företagets inkomstdeklaration för 2020. Vi samarbetar med Skatteverket och har i de fall vi har uppgiften förtryckt kostnaden för råvaror och förnödenheter inkl handelsvaror från er inkomstdeklaration för 2020. Handelsvaror och energikostnader ingår inte i undersökningen, utan vi ber er att uppskatta kostnaden för dessa och exkludera den från råvarukostnaden.

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

I normalfallet avses redovisningsår 2020. Har ni brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse det räkenskapsår som avslutades under 2020.

Går det bra med uppskattade uppgifter?

Vi vet att det kan innebära en del problem att ta fram de efterfrågade uppgifterna ur redovisningen. Uppgifterna kan i dessa fall uppskattas/beräknas.

Går det att lämna uppgifterna via en pappersblankett?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter. Kontakta oss om ni känner att det underlättar för er att fylla i en sådan istället för att fylla i via webben.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni behöver anstånd för att skicka in uppgifterna kontakta oss via telefon eller e-post. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningen har ingen egen enskild publicering utan uppgifterna används i dagsläget enbart som ett underlag till SCB:s Nationalräkenskaper.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2021:10).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag, arbetsställen eller individer att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR)

Kontakta oss

Telefon
010–479 60 65
E-post
infi@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/infi