Till innehåll på sidan

Investmentbolag, kvartal/år

Resultatet av undersökningen används för de årliga finansräkenskaperna för finansiellt sparande för sektorn andra finansinstitut.

Instruktioner

Tidsplan

Insändningsdatum för kommande kvartalsrapport:

Kvartal 4 2021 24 januari 2022
Kvartal 1 2022 25 april 2022
Kvartal 2 2022 21 juli 2022
Kvartal 3 2022 21 oktober 2022

Inlämningsdatum för årsrapport 2021 är den 31 maj 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken ingår som underlag i Finansräkenskaperna. 

Juridisk information

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Kontakta oss

E-post
fmfi@scb.se

Gustav Jonason, ekonom

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/invbol