Till innehåll på sidan

Lönestatistik för Svenska kyrkan

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Löneundersökningen görs på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. De har, tillsammans med de fackliga organisationerna inom kyrkans område, avtal om att samla in uppgifterna. Dessa utgör sedan grund för den partsgemensamma lönestatistiken över anställda inom Svenska kyrkan. Uppgifterna är även underlag för SCB:s officiella lönestatistik.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar, det underlättar ditt arbete. Uppgiftslämnandet sker via webblankett eller fil. Logga in med användarid och lösenord.

Instruktion för löneredovisning (pdf)

Postbeskrivning för lämning via textfil (pdf)

Postbeskrivning för lämning via Excelfil (pdf)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut vecka 46.

Sista insändningsdag är 13 december 2016.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet redovisas på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbsida.

Juridisk information

Undersökningsresultatet i form av individdata levereras av SCB till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och berörda fackliga organisationer. Uppgiftslämnande till denna undersökning är inte obligatoriskt men det är mycket angeläget att alla arbetsgivare gör sitt yttersta för att lämna uppgifter.

Uppgifterna är också en del av den officiella lönestatistik som SCB producerar på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI), som är statistikansvarig myndighet. Till den officiella lönestatistiken föreligger uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2014:21).

Vid framställning av officiell statistik är uppgifterna som lämnas skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda individer eller arbetsställen att kunna identifieras.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ky