Till innehåll på sidan

Nya företags utveckling

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

När verksamheter startar bidrar de till att skapa tillväxt, sysselsättning och export, under förutsättning att de utvecklas och blir livskraftiga. För att kunna värdera de nya verksamheternas betydelse för samhällsekonomin bör de följas upp under längre tid.

Tidsplan

Nya företags utveckling är en intermittent undersökning som genomförs vart tredje år.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Då ditt företag var ett av de företag som startade ny verksamhet under 2012, ingår ditt företag i denna uppföljande undersökning. Det är viktigt att du besvarar enkäten eftersom ditt svar bidrar till att ge en riktig bild av de nystartade företagens överlevnad och utveckling. Observera att det är verksamheten som frågorna avser, oavsett om verksamheten nu drivs i samma organisationsnummer eller ej.

Kan vi fylla i en pappersblankett?

Under rubriken Se även finns en pappersblankett som ni kan skriva ut, glöm dock inte att ange organisationsnummer och namn.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras på Tillväxtanalys webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Se även

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nfu