Till innehåll på sidan

Organisationers ekonomi

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Organisationers ekonomi är en av de centrala källorna för information om det civila samhället. Syftet med undersökningen är att ge ett underlag till statistik om det civila samhället och till bruttonationalprodukten (BNP). De uppgifter som ingår i undersökningen är antal anställda, olika ekonomiska uppgifter om intäkter, kostnader, tillgångar, investeringar samt finansiella tillgångar och skulder. Resultatet bidrar till att ge en mer heltäckande bild av Sveriges ekonomi och ingår i beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP).

Tidsplan

Undersökningen skickas ut per post i april. 

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Organisationers ekonomi är en urvalsundersökning där cirka 2 900 ideella organisationer, stiftelser, samfälligheter och registrerade trossamfund med flera ingår. Även om undersökningen är frivillig, är det av stor vikt att så många som möjligt svarar på frågorna. Ert deltagande bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av någon annan. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill ta er tid att besvara undersökningen.

Varför ska vi bifoga årsredovisningen?

Förutom att besvara enkäten ber vi er även att bifoga er resultat-, balansrapport och årsredovisning/årsbokslut. Detta efterfrågar vi för att underlätta ert uppgiftslämnande.

Kan vi få anstånd med undersökningen?

Ja det kan ni få, kontakta oss i så fall. Om ni kontaktar oss via e-post, glöm inte att ange vilket organisationsnummer det gäller.

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Kontakta oss om ni vill lämna uppgifter på pappersblankett.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag/min organisation?

Nej, ersättning utbetalas ej.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det är frivilligt att lämna uppgifter till denna undersökning. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda organisationer/stiftelser att kunna identifieras.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/hio