Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Lämna uppgifterna

Logga in

Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Undersökningens huvudsyfte är att belysa antalet outhyrda lägenheter som är lediga till uthyrning. Statistiken ska också belysa antalet övriga outhyrda lägenheter (och anledning till att de är outhyrda) samt även lägenhetsbeståndets struktur.

Statistiken används inom olika departement och Boverket för analyser och underlag vid beslut i bostadsfrågor. Undersökningen genomförs med hjälp av ett urval om cirka 4 800 privatägda taxeringsenheter samt en totalundersökning av allmännyttiga bostadsföretag.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:21).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Om SCB inte får in uppgifterna kan företaget föreläggas med vite, vilket innebär att företaget riskerar att behöva betala ett visst belopp. Observera att skyldigheten att lämna uppgifterna ändå finns kvar.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (2009:400).

Tidsplan

Undersökningen skickas ut 31 augusti 2021. Uppgifterna ska avse mätdatum 1 september 2021.

Vanliga frågor

Jag har inga outhyrda lägenheter måste jag ändå svara på undersökningen?

Ja, vi behöver ändå få in samman­ställ­ningen av lägenhets­typer som finns i den utvalda fastigheten.

I de flesta fall finns en lägenhetssammanställning förtryckt som stöd. Uppgifterna är hämtade från föregående undersökningsomgång eller från det nationella Lägenhetsregistret.

Är undersökningen obligatorisk?

Ja, undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har därmed uppgiftslämnarskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2009:21).

Jag kan inte lämna uppgifterna på internet. Kan ni skicka pappersblankett(er) i stället?

Ja, det kan vi. Kontakta oss via e-post eller telefon och meddela oss det sjusiffriga taxeringsenhetsnummer som står högst upp på det brev vi skickade till dig. Informera oss också om pappersblanketterna ska skickas till någon annan adress än den som står på brevet.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

Om ni inte ägde den utvalda taxeringsenheten den 1 september ber vi er i första hand att lämna uppgifter om den nya ägaren i webblanketten. Om möjligt är vi även tacksamma för kontaktuppgifter till nya ägaren.

Kan jag ändra redan lämnade uppgifter?

När du har skickat in uppgifterna till oss är webblanketten låst. Skicka e-post till uls@scb.se med de uppgifter som ska korrigeras samt vilken förvaltare/ägare och fastighet det gäller.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse på SCB:s webbplats. 

Under ämnesområdet Boende, byggande och bebyggelse finns sammanfattande statistiktabeller och diagram. Ett pressmeddelande går ut samtidigt med publiceringen av det Statistiska meddelandet.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oha