Till innehåll på sidan

Övriga investeringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Övriga investeringar består huvudsakligen av banksektorns lån till och från utlandet exklusive lån som äger rum genom emission av värdepapper då dessa omfattas av portföljinvesteringar.

Detta innefattar bland annat reverslån, depositioner och repor.

Handelskrediter som består av kund- och leverantörskrediter gentemot utlandet ingår också i övriga investeringar.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

E-post
bop@scb.se