Till innehåll på sidan

Priser på naturgas och på transport av naturgas

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av naturgaspriser och på transport av naturgaspriser för olika kategorier av användare. Användare av statistiken är konsumenter och företrädare för dessa. Syftet är att följa prisutvecklingen efter den kommande avregleringen av naturgasmarknaden.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet kommer att publiceras i Statistiska meddelanden (EN 31) som kostnadsfritt är åtkomlig via SCB:s webbplats.

Juridisk information

Skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99), förordningen om den officiella statistiken (2001:100), samt särskilda föreskrifter i Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS 2001:04).

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100).

Kontakta oss

Energimyndigheten

Telefon
016-544 20 00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/prisernaturgasochtransport