Till innehåll på sidan

Produktion av sönderdelat oförädlat trädbränsle, årlig

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför undersökningen Produktion av sönderdelat oförädlat trädbränsle på uppdrag av Energimyndigheten (STEM). Syftet med undersökningen är att få kännedom om användning och produktion av oförädlat trädbränsle samt dess ursprung (direkt från skogen, från sågverk, import, export med mera). Insamlingen omfattar företag som producerar eller bedriver handel med sönderdelade oförädlade trädbränslen, det vill säga flis, kross, spån, kutterspån, bark, brännved med mera.

Uppgifterna används för bland annat uppföljning av energi- och skogpolitiska åtgärder, analyser av samhällets energisituation, internationell statistikrapportering och som underlag för skoglig statistik.

Instruktioner

Tidsplan

Undersökningen sker årligen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut i början av april varje år. Efterfrågade uppgifter skickas in senast en månad senare.

Vanliga frågor

Jag har ett litet snickeri där vi använder spill från vår tillverkning till bränsle – ska jag vara med i undersökningen?

Ja, det finns frågor i undersökningen som rör er typ av verksamhet. Logga in i webblanketten så blir du guidad till de frågor som är relevanta för er. Kontakta oss gärna om du behöver mer information.

Vi är underentreprenörer, vi producerar endast trädbränsle på uppdrag av kund – ska vi vara med i undersökningen?

Ja, det finns frågor i undersökningen som rör underentreprenörer. Logga in i webblanketten så blir du guidad till de frågor som är relevanta för er. Kontakta oss gärna om du behöver mer information.

Vi anlitar underentreprenörer som utför hela eller delar av produktionen av trädbränsle – ska vi vara med i undersökningen?

Ja, undersökningen avser både egen produktion och produktion som utförts av anlitad entreprenör. Kontakta oss gärna om du behöver mer information.

Vi har endast spill/restprodukter från vår verksamhet som vi använder själva eller säljer som trädbränsle – ska vi vara med i undersökningen?

Ja, det finns frågor i undersökningen som rör er typ av verksamhet. Logga in i webblanketten så blir du guidad till de frågor som är relevanta för er. Kontakta oss gärna om du behöver mer information.

Vi bedriver endast handel med sönderdelat oförädlat trädbränsle, vi har inte någon produktion – ska vi vara med i undersökningen?

Ja, det finns frågor i undersökningen som rör handel. Logga in i webblanketten så blir du guidad till de frågor som är relevanta för er. Kontakta oss gärna om du behöver mer information.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna – hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum – kontakta oss.

Företaget är sålt/vilande/nedlagt, hur gör jag då?

Logga in och meddela oss detta i blanketten eller kontakta oss via telefon eller e-post.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas som en statistikrapport på Energimyndighetens webbplats under rubriken statistik. Publicering sker den 1 december 2021.

Energimyndigheten

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken samt Energymyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
insamling.tradbransle@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tradbransle