Till innehåll på sidan

Riksbankens värdepappersstatistik

Riksbankens värdepappersstatistik omfattar statistik över emitterade värdepapper och värdepappersinnehav. Syftet med båda undersökningarna är att ge en heltäckande bild över värdepappersmarknaden och dess aktörer samt att tillgodose Riksbankens behov inom stabilitetsarbete och i den penningpolitiska analysen.

Emitterade värdepapper

Värdepappersinnehav

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss