Till innehåll på sidan

Skolkostnader

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifterna ingår i den officiella statistiken som Skolverket ansvarar för och är en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem. Statistikmyndigheten SCB genomför insamlingen på Skolverkets uppdrag.

Instruktioner

Insamlingen riktar sig till:

  • Fristående skolor
  • Kommunalförbundens skolor
  • Regionernas skolor
  • Same- och specialskolor
  • Utlandsskolor

Uppgifterna lämnas till SCB genom att logga in och besvara en webblankett.

Dokument

Instruktioner Fristående skolor (pdf)
Instruktioner Kommunalförbundens skolor (pdf)
Instruktioner Regionernas skolor (pdf)
Instruktioner Same- och specialskolor (pdf)
Instruktioner Utlandsskolor (pdf)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut sista mars.

Sista insändningsdag är 13 maj.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/skolkost