Till innehåll på sidan

Tjänsteföretagens förbrukning

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Det övergripande syftet med undersökningen är att ge ett bättre underlag till Nationalräkenskaperna för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP) där tjänstesektorn står för drygt 50 procent. Med era uppgifter som den första byggstenen i våra beräkningar får vi fram den detaljerade information som krävs. Uppgifterna sambearbetas med uppgifter om företagens kostnader från undersökningen Företagens Ekonomi, FEK.

Instruktioner

Vanliga frågor

Vad gör vi om vi behöver en engelsk blankett?

Om ni vill ha en blankett på engelska, kontakta oss.

Vad gör vi om vi vill lämna uppgifter på en pappersblankett istället?

Om ni vill lämna uppgifterna på pappersblankett, kontakta oss.

Kan vi få anstånd?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, så kontakta oss. Normalt sett så är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet kommer användas av Nationalräkenskaperna och kommer inte att publiceras.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2015:14).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tff