Till innehåll på sidan

Trädbränsle- och torvpriser

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att visa kostnadsutvecklingen på biobränslen, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet.

Undersökningen innehåller cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv. Urvalet har gjorts med statistiska metoder.

Resultaten används dels av Energimyndigheten i utredningar om det svenska energisystemet och dels av andra statistikanvändare, främst användare/köpare och producenter/säljare av biobränslen.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett. 

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Vi skickar ut mejl med inloggningsuppgifter i början av varje kvartal. Inloggningsuppgifterna gäller för hela året. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter redovisningsperioden.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens redovisas på Energimyndighetens webbplats.

Energiprisutveckling på Energimyndighetens webbplats

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tradtorv