Till innehåll på sidan

Valutaväxling

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till Statistiska centralbyråns uppgiftslämnarsida för Valutaväxling. Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Statistiken utgör ett viktigt underlag för Sveriges betalningsbalansstatistik, där landets transaktioner med omvärlden beskrivs. Den är även en komponent vid beräkning av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Både betalningsbalansen och BNP är viktiga underlag för den ekonomiska politiken.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande cirka 25 företag. Urvalet har dragits med hjälp av statistiska metoder.

Instruktioner

Undersökningen omfattar inköp och försäljning av valuta. Köp och försäljning av valuta innebär att svensk valuta byter ägare med utländsk valuta i utbyte.

Till/från allmänheten:

Alla inköp och all försäljning gentemot allmänheten ska rapporteras i tusental av angiven valuta uppdelat på checkar och utländska sedlar.

Försäljning av valuta definieras som att svensk valuta övergår till uppgiftslämnaren i utbyte mot utländsk valuta i form av checkar eller sedlar. Inköp av valuta definieras som att utländsk valuta i form av checkar eller sedlar övergår till uppgiftslämnaren i utbyte mot svensk valuta.

Till/från utlandet:

Alla inköp och all försäljning av svensk valuta gentemot företag i utlandet ska rapporteras i tusental av svenska kronor uppdelat på motpartsland.

Försäljning av svensk valuta definieras som att ägandet av den svenska valutan övergår från uppgiftslämnaren till motpart i utlandet. Inköp av svensk valuta definieras som att ägandet av den svenska valutan övergår från uppgiftslämnarens motpart i utlandet till uppgiftslämnaren.

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersökningsåret 2022:

  • Kvartal 1: 14/4, 2022
  • Kvartal 2: 15/7, 2022
  • Kvartal 3: 14/10, 2022
  • Kvartal 4: 13/1, 2023 (preliminärt)

Vanliga frågor

Hur loggar jag in?

För att kunna lämna dina uppgifter elektroniskt behöver du först logga in. Inloggningsuppgifter är skickat till er med post. Om du förlorat inloggningsuppgifterna, kontakta SCB för hjälp.

Vad gör jag om jag inte hinner rapportera innan sista svarsdatum?

Det går att ansöka om anstånd för att förlänga svarstiden en kortare tid. Det görs enklast via e-post. Om inte exakta uppgifter kan tas fram i tid får uppskattningar göras.

Hur ändras/korrigeras redan lämnade uppgifter?

Blanketten är öppen efter inlämning så om du vill ändra eller komplettera uppgifterna går det bra att göra det genom att logga in i enkäten igen, korrigera uppgifterna och skicka in blanketten på nytt.

Verksamheten har förändrats, hur gör jag då?

Meddela oss alla förändringar av verksamheten, exempelvis ändrat namn, överflyttad verksamhet, om verksamhet sålts eller övertagits, konkurser eller förändring av branschtillhörighet. Meddela via blankettens kommentarfält, eller via mejl eller telefon (uppgifter om ny adress och företagsnamn kan ändras direkt i webblanketten).

Måste företaget delta i undersökningen?

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) och Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4) (pdf). Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Riksbanken har rätt att vitesförelägga företag/organisation/myndighet som inte rapporterar.

Hur skyddas mina uppgifter?

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

Varför kan inte SCB hämta uppgifter från skattedeklarationen?

Det är inte möjligt för oss att endast använda momsuppgifterna eftersom Skatteverkets definition på handel med tjänster i vissa fall skiljer sig ifrån vår/Eurostats definition. Dessutom är momsuppgifterna inte tillräckligt detaljerade.

Ska uppgifterna ackumuleras?

De uppgifter som eftersöks är endast de från referens-kvartalet och inte uppgifter som ackumulerats för flera kvartal.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/vvx