Till innehåll på sidan

Värdepappersinnehav (VINN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiken om värdepappersinnehav är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Här finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se länk under Lämna dina uppgifter.

Statistiken om värdepappersinnehav innehåller uppgifter om svenska placerares innehav av värdepapper, värdepapper för värdepapper. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen. Statistiken om värdepappersinnehav gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera exponeringar och spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer.

Förordningar och regelverk

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Då rapporteringen skiljer sig något mellan olika uppgiftslämnare hittar du här allmän dokumentation, vidare information återfinns under respektive uppgiftslämnargrupp enligt uppdelning nedan. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Instruktioner och XML-scheman för grupper av uppgiftslämnare

Monetära finansinstitut (MFI)

Systemviktiga institut (bankgrupper)

Värdepapperscentraler

Förvaltare

AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera

Användarhandledningar

Inrapportering Indataportalen (pdf)

SCB:s produktionscykel och hantering av revideringar för VINN och KRITA (pdf)

Documents in English

User manual – reporting in the Indata portal (pdf)

Statistics Sweden’s production cycle and handling of revisions for VINN and KRITA (pdf)

Datum för rapportering av VINN

  Månadsrapport Kvartalsrapport
Referensmånad V40 V10 V42 V50 V60
December 2021 1 - 17 jan 2022 1-24 jan 2022 1-24 jan 2022 1-19 jan 2022 1-19 jan 2022
Januari 2022 1 - 14 feb 2022 - - - -
Februari 2022 1 - 14 mar 2022 - - - -
Mars 2022 1 - 14 apr 2022 1-25 apr 2022 1-25 apr 2022 1-20 apr 2022 1-20 apr 2022
April 2022 1 - 13 maj 2022 - - - -
Maj 2022 1 - 15 jun 2022 - - - -
Juni 2022 1 - 14 jul 2022 1-21 jul 2022 1-21 jul 2022 1-18 jul 2022 1-18 jul 2022
Juli 2022 1 - 12 aug 2022 - - - -
Augusti 2022 1 - 14 sep 2022 - - - -
September 2022 1 - 14 okt 2022 1-21 okt 2022 1-21 okt 2022 1-18 okt 2022 1-18 okt 2022
Oktober 2022 1 - 14 nov 2022 - - - -
November 2022 1 - 14 dec 2022 - - - -
December 2022 1 - 16 jan 2023 1-23 jan 2023 1-23 jan 2023 1-18 jan 2023 1-18 jan 2023

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna samlas in med stöd av Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna . Uppgifterna skyddas enlig offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsplikt föreligger enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. 

Kontakta oss

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71

Ellinore Vinberg

Telefon
010-479 41 69

E-post
vinn@scb.se
Vardagar: 09.00-16.00 Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/vinn