Till innehåll på sidan

Vattenbruk

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nu är det dags för den årliga undersökningen om vattenbruk som Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Jordbruksverket. Undersökningen vänder sig till alla med tillstånd att kommersiellt odla fisk, kräftor, musslor, ostron eller alger. Vattenbruksstatistiken används av en rad olika myndigheter, företag och organisationer. Exempel på svenska användare: Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, Vattenfall, Vattenbrukarnas riksförbund, länsstyrelser, tidningar och tidskrifter, företag inom livsmedelsbranschen samt forskningsinstitutioner. Vattenbruksstatistiken tillgodoser  ett stort allmäninformativt behov.

Instruktioner

För att underlätta ditt uppgiftslämnande finns här en instruktion till hur du fyller i webblanketten. Läs igenom denna innan du börjar, det underlättar ditt arbete.

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter till webblankett skickas ut per post första veckan i februari.

Vanliga frågor

Går det bra med uppskattade värden?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svårtillgängliga kan uppskattningar och avrundningar lämnas.

Om en odling bytt ägare, hur gör man då?

Om odling har bytt ägare under 2021, meddela oss detta genom att logga in i webblanketten, skriv in den nya ägarens kontaktuppgifter samt vilket datum ägarskiftet ägde rum. Skicka sedan in blanketten.

Om en odling är nedlagd, hur gör man då?

Om odling har upphört under 2021, meddela oss detta genom att logga in i webblanketten, markera detta i avsedd svarsruta och skicka in blanketten.

Hur vet vi att uppgifterna kommit fram?

När ni skickat uppgifterna via webblanketten får ni en bekräftelse att uppgifterna är inskickade. Får ni denna kan ni vara säkra på att uppgifterna kommit fram.

Kan jag spara mina ifyllda uppgifter från en webblankett?

Man kan Spara ner samt Skriva ut ifyllda svar genom att klicka på Skriv ut, högst upp på webbsidan. Detta kan göras både innan och efter att man har skickat in sina svar.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, kontakta oss om ni hellre vill besvara frågorna via telefon.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Oftast är det inte några problem med att förlänga svarstiden. Kontakta oss genom att ringa eller skicka e-post, kom ihåg att meddela oss företagets organisationsnummer.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, någon ersättning för att delta i undersökningar ges inte. Det är du själv som avgör om du vill delta i undersökningen, men för att det ska blir säkra resultat är det viktigt att alla medverkar. Vattenbruksstatistiken tillgodoser ett stort allmäninformativt behov.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas och beskrivs i en rapport. Dessa finns fritt tillgängliga på Jordbruksverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2020:35) (pdf).

Alla lämnade svar för enskilda uppgiftslämnare är sekretessbelagda. Uppgifterna som lämnas är skyddade enligt 24 kap.8 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). De insamlade uppgifterna kan komma att användas för annan statistik och för forskning.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/vattenbruk