Till innehåll på sidan

Arbetsställenummer i arbetsgivardeklaration på individnivå (RAMS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Instruktioner

Denna enkät går ut till företag som lämnat kontrolluppgifter/arbetsgivardeklarationer på individnivå till Skatteverket och där uppgiften om arbetsställenummer (ruta/fältkod 060) är ofullständig eller saknas helt.

Den registerbaserade arbetsmarknads­statistiken (RAMS) syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling och närings­struktur, liksom personals­trukturen i företag och på arbets­ställen. Den ska också belysa händelser och flöden på arbets­marknaden utifrån longitudinella ansatser. Statistiken används inom kommuner, länsstyrelser och regioner samt statliga verk och myndigheter.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 6 maj 2022.

Vanliga frågor

Varför ska vi lämna uppgifter?

Arbetsgivare som bedriver verksamhet på mer än ett arbetsställe ska ange arbetsställenummer för sina anställda på lönekontrolluppgifterna eller arbetsgivardeklarationerna på individnivå. I de uppgifter avseende inkomståret 2021 som ni levererat till Skatteverket fanns det kontrolluppgifter/arbetsgivardeklarationer som saknade eller hade ett för SCB okänt arbetsställenummer. Dessa ska kompletteras/rättas.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Ring eller mejla oss och ange organisationsnummer och dina kontaktuppgifter så meddelar vi nya inloggningsuppgifter till dig. Kontaktuppgifter till oss hittar du under Kontakta oss på denna sida.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras 24 november 2022, 12 månader efter mättillfället november månad. Publicering sker under ämnesområdet arbetsmarknad på SCB:s hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Företag som lämnat helt eller delvis ofullständiga uppgifter vad avser redovisning av arbetsställenummer till Skatteverket får under våren en enkät från SCB. SCB kontrollerar uppgifter om arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer. Uppgiftsskyldighet för arbetsgivare att ange arbetsställenummer i kontrolluppgiften/arbetsgivardeklarationen finns reglerad i Skatteförfarandelagen (2011:1244). Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Vid publicering kommer inga enskilda företag eller individer att kunna identifieras.

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ramsenkaten