Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex (BKI)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken mäter prisutvecklingen för olika produktionsfaktorer (byggmästeri, VVS, el, löner, transporter, drivmedel, elkraft, projektering etc.) i byggverksamheten och används bland annat vid beräkningar i nationalräkenskaperna. Uppgifter om Byggkostnadsindex för byggnader ingår enligt EU:s förordning 1165/98 i EU:s konjunkturstatistik och rapporteras varje kvartal till EU.

Instruktioner

Du skickar in uppgifterna via Logga in knappen med hjälp av de inloggningsuppgifter som du ska ha fått via e-post.

När du loggat in så kommer du att kunna fylla i uppgifterna direkt i webb-blanketten.

Ni som fått en förifylld Excel fil sedan tidigare använder denna.

Ni som sedan tidigare skapat en egen Excel fil och ska lämna snittpriser gällande föregående månad, använder den.

Priserna ska avse den 15:e i varje månad. Infaller denna dag på en lördag eller helgdag avses pris per närmast efterföljande arbetsdag.

Du kan redovisa varje månad och även för framtida månader om pris finns för detta.

Tidsplan

Skicka in era priser senast den 20:e varje månad (eller närmast efterföljande arbetsdag om denna infaller på en lördag eller helgdag).

Vanliga frågor

Vad ska jag ange för pris?

Det är priset till entreprenör som ska anges och priset ska vara: exklusive mervärdesskatt och eventuella kundbonusar, inklusive övriga skatter och rabatter.

Vad är syftet med undersökningen?

Syftet med undersökningen är att visa utvecklingen av entreprenörers kostnader för byggmaterial, elkraft och drivmedel. Indexserierna används för samhälls- och branschekonomisk analys samt vid kostnadsreglering av byggentreprenader.

Är det obligatoriskt att delta?

De företag som är utvalda är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter.

Är mina uppgifter skyddade?

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Om en produkt utgår vad gör jag?

Du kan meddela oss vilken produkt som kommer att ersätta det som har utgått så kan vi ändra det i blanketten.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras varje månad utom juli och redovisningen sker den 15:e månaden efter undersökningsmånaden. Publicering sker på webbplatsen under Priser och konsumtion.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I SCB:s föreskrifter om Byggkostnadsindex, (SCB-FS 2021:38), framgår vilka uppgifter som avses. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande.

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

För frågor kring insamling:
010-479 60 65

För frågor kring index/ämne:
010-479 40 65 Jonas Jonsson
E-post
byggindex@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bki