Till innehåll på sidan

Energianvändning i jordbruket 2021

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken ska belysa energianvändningen inom Jordbruket. Undersökningen innehåller frågor om användning av bränslen till jordbrukets maskiner, byggnader och inventarier. Uppgifterna  har stor betydelse för att kartlägga jordbrukets energisituation. Huvudanvändare är Energimyndigheten som använder resultatet för energibalanser och indikatorer rörande jordbruk och miljöförhållanden. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom energiområdet.

Instruktioner

Undersökningen riktas till energi/ekonomiansvarig på företaget. Redovisningen ska innehålla företagets användning av bränslen.
Uppgifter att rapportera är mängder som du förbrukade under 2021. Uppgifter kan du hämta från fakturor.

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Undersökningen sker intermittent och genomfördes senast 2019 avseende 2018.

Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut under februari 2022.

Efterfrågade uppgifter skickas in senast den 18 mars. 

Vanliga frågor

Kan man få tillgång till en pappersblankett istället för att svara via webben?

Ja, en pappersenkät skickas ut inom ett par veckor om inte svar inkommer via webb.

Hur ska vi redovisa om jordbruksverksamheten har upphört eller arrenderats ut under 2021?

Om jordbruksverksamheten har upphört eller arrenderats ut under 2021 ska energianvändning för tiden innan, då företaget fortfarande var verksamt redovisas. Logga in i webbblanketten och redovisa de uppgifterna.

Ska företag som startat under 2021 redovisas?

Ja, redovisa energianvändningen som ni haft sedan företaget registrerades, skriv in från vilket datum företaget är aktivt som egen kommentar.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta SCB så skickar vi ut inloggningsuppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras på Energimyndighetens hemsida.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2021:10) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Energianvändning i Jordbruket

Telefon
010-479 64 90
Vardagar: 9.00–16:00
(lunchstängt 12.00-13.00)
E-post
energi.jordbruk@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jordbruk