Till innehåll på sidan

Företagens villkor och verklighet 2020

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 är nu avslutad. Stort tack till alla som tog er tid och besvarade undersökningen.

Denna undersökning genomförs för att öka kunskapen om hur företagens villkor ser ut. Undersökningen är ett viktigt underlag för arbetet med att förbättra villkoren för företag inom områden som regelförenkling, kapitalförsörjning och tillväxthinder.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) i samarbete med Tillväxtverket. Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta för företagen.

Tidsplan

Utskicket sker i början av november. Påminnelse skickas ut i slutet av november om det ej skickats in uppgifter innan det.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen:

insamling.ftgvillkor@scb.se

010-479 60 65

Glöm inte att ange organisationsnummer om du skickar e-post.

Kan man få uppskov?

Inget sista svarsdatum är satt i denna undersökning men kontakta oss om ni ej vill ha påminnelser utskickade. Glöm inte uppge organisationsnummer.

Kan ni fråga någon annan istället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande, och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Måste jag vara med i undersökningen?

Nej, det är frivilligt att lämna uppgifter till denna undersökning men er medverkan är mycket betydelsefull. Företagets uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om du vill ta dig tid att medverka. Tänk på att vi kommer att skicka ut påminnelser om du inte meddelar oss att du inte vill delta i undersökningen. 

Hur gör jag för att få en pappersblankett för att lämna mina uppgifter?

Om du vill lämna uppgifterna på pappersblankett, kontakta oss:

insamling.ftgvillkor@scb.se

010-479 60 65.

Glöm inte att ange organisationsnummer om du skickar e-post.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultat från undersökningen publiceras fortlöpande från andra kvartalet 2020 på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fvov