Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn

Lämna uppgifterna

<p><span>&nbsp;</span></p>

Logga in

<p><span>&nbsp;</span></p>

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.
Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen är att ge en bild av de resurser som den privata icke-vinstdrivande sektorn satsar på forskning och utveckling (FoU). Det gäller
resurser både i form av bidrag, stipendier, uppdrag och utgifter som organisationen har för egen FoU.

SCB sammanställer uppgifterna i statistik som visar den privata icke-vinstdrivande sektorns ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling. Förutom SCB är uppgifterna som hör till undersökningen mycket efterfrågad av exempelvis beslutsfattare, forskare och analytiker.

Instruktioner

Tidsplan

Vi önskar att få in uppgifterna innan den 2 maj 2018

Vanliga frågor

Vad menas med forskning?

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Vad menas med utvecklingsverksamhet?

Det är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Vad gör man om exakta uppgifter för FoU saknas?

Om underlag för exakta uppgifter saknas eller är svår­till­gängliga kan uppskatt­ningar och avrundningar lämnas.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta oss så skickar vi ut era inloggningsuppgifter igen. Om du skickar e-post, skriv stiftelsens/organisationens organisationsnummer och vilken adress inloggningsuppgifterna ska skickas till.

Varför är det viktigt att just vi lämnar uppgifter?

Det är frivilligt att lämna uppgifter till denna undersökning, men er medverkan är mycket betydelsefull. Era uppgifter bidrar till undersökningens tillförlitlighet och kan inte ersättas av någon annans. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill ta er tid att medverka.

Uppgifterna används som underlag för forskningspolitisk analys och debatt. Huvudanvändare är Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet samt andra myndigheter inom forskningsområdet.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publiceringen kommer inga enskilda stiftelser/organisationer att kunna identifieras.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras den 14 december på SCB:s hemsida

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda organisationer att kunna identifieras

Aktuellt

Du som lämnar uppgifter via vår webbplats får hädanefter inte någon pappersblankett skickad till dig. Detta för att minska miljöpåverkan.

Kontakta oss

Telefon
010-479 62 70
Vardagar
8.00 – 16.30
E-post
fou-pnp@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fou-pnp