Till innehåll på sidan

Industrins varuproduktion (IVP), SNI 38 returråvara

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken över returråvara ska beskriva den mängd returråvara med tillhörande försäljningsvärde som produceras inom den svenska återvinningsbranschen och säljs till tillverkningsindustrin under året.

Statistiken över returråvara är en del av undersökningen Industrins varuproduktion (IVP). IVP ingår i en inom EU-samordnad undersökning, PRODCOM (Produktionsstatistik inom Gemenskapen) där även statistiken om returråvara ingår.

Instruktioner

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla företag med bransch 38.320, Återvinning av källsorterat material, enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som har minst 20 anställda ingår i den del av undersökningen som  gäller produktion av returråvara. Även mindre företag med en nettoomsättning över 75 miljoner kronor föregående år ingår. (Se även nedan Är vi skyldiga att lämna uppgifter)

Kan vi få anstånd?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, så kontakta oss. Normalt sett är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Vad är returråvara?

Returråvara blir till när avfall och skrot omvandlas mekaniskt eller kemiskt till en produkt som fungerar som råmaterial inom tillverkningsindustrin.

Exempel på returråvara är återvunnen plast som har omvandlats till granulat som i nästa steg kan användas som råvara vid framställning av olika plastprodukter, återvunnen metall som smälts ner till en form som gör att den kan användas inom tillverkningsindustrin, glasförpackningar som förädlats till ny råvara.

Vad gör vi om vårt företag inte har någon tillverkning av returråvara?

Om företaget inte hade någon produktion av returråvara under undersökningsåret – kontakta oss så att vi kan ta bort företaget från undersökningen. Ett alternativt är att ni loggar in på undersökningen och fyller i noll produktion samt skriver en kommentar i följdfrågan som dyker upp i webbformuläret.

Är vi skyldiga att lämna uppgifter?

Det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till SCB. I Svensk författningssamling (SFS 2001:99, SFS 2001:100) anges detta. Företag som ej skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

De senaste åren har vi tyvärr behövt använda detta förfarande för att kunna få tillräcklig kvalitet på uppgifterna. SCB:s särskilda föreskrifter som avser statistik över Industrins varuproduktion finns publicerad i SCB:s författningssamling (SCB-FS 2021:33).

Vad händer om vårt företag rapporterar känsliga uppgifter som vi inte vill ska publiceras?

Företag med känsliga uppgifter kan vända sig till SCB och begära att uppgifterna inte ska ingå i redovisningen i Statistikdatabasen.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras tidigast 30 juni året efter undersökningsåret. Endast produktionssiffror som klarar de strikta sekretesskraven kommer då att publiceras.

I april året därpå publiceras i Statistikdatabasen uppgifter per detaljerat varunummer. Publicering sker under ämnesområdet näringsverksamhet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Företag som ej fullgjort sina skyldigheter kan därmed föreläggas med och tilldömas vite. SCB:s särskilda föreskrifter som avser statistik över Industrins varuproduktion finns publicerad i Statistiska centralbyråns författningssamling  (SCB-FS 2021:33).

Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är sekretesskyddade enligt sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Telefon
010–479 60 65
E-post
ivp@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ivp-sni38