Till innehåll på sidan

Kreditnotor

Här finns information om hur du rapporterar kreditnotor, retur av varor eller ersättningsleveranser till Intrastat samt om hur du rättar en tidigare lämnad felaktig uppgift.

Retur av varor 

Rapporteringsmånad är den månad returen sker. Transaktionstyp 21 anges för utförsel. För införsel kan man fortfarande använda transaktionstyp 2. Som fakturerat värde anges värdet för den
returnerade varan (observera att värdet ska vara positivt, inte negativt).

Retur av vara ska rapporteras i den riktning varan går:

  • Ett företag i Sverige som skickar en vara i retur rapporterar det som utförsel med transaktionstyp 21.
  • Ett företag i Sverige som får en vara i retur rapporterar det som införsel med transaktionstyp 21 eller 2.

Bild

Ersättningsleveranser

Rapporteringsmånad är den månad ersättningsleverans sker, ange transaktionstyp 22 för utförsel. För införsel kan man fortfarande använda transaktionstyp 2. Som fakturerat värde anges värdet för varorna i ersättningsleveransen (positivt värde inte minus).

Ersättningsleveranser ska rapporteras i den riktning varan går:

  • Om ett svenskt företag tar emot en ersättningsleverans rapporteras det som införsel med transaktionstyp 22 eller 2.
  • Om ett svenskt företag skickar en ersättningsleverans rapporteras det som utförsel med transaktionstyp 22.

Företag som endast är uppgiftsskyldig för införsel ska inte rapportera en vara som skickas i retur eller ersättningsleverans till ett annat EU-land.

Företag endast uppgiftsskyldig för utförsel ska inte rapportera mottagna returer eller ersättningsleveranser från ett annat EU-land.

Om varuleveransen och returneringen sker under samma månad kan man dra av returvaran direkt från varuleveransen. Alltså rapportera nettovikten och nettovärdet av den reella införseln/utförseln av varan.

Rättelser

Ett uppgiftsskyldigt företag eller ombud som upptäcker att insända uppgifter är felaktiga ska snarast mejla in en rättelse. Det går inte att själv korrigera i en redan inskickad rapport.

Rättelser mejlas till intrastat@scb.se.

Rättelser av värde behöver inte lämnas om skillnaden mellan det ursprungliga värdet och det rätta värdet understiger 50 000 kr per varupost. Felaktig landskod, varukod eller om betydande fel har lämnats i vikt eller på annan kvantitet ska varuposten alltid rättas.

Bonus och mängdrabatter ska endast rapporteras om de kan härledas till en specifik varuförsändelse.

Rättelsen ska innehålla organisationsnummer, period och flöde som avses.

För varje varupost som ska rättas anges varupostnummer, varukod, landskod, vikt, annan kvantitet och det nya värdet (ursprungliga värdet minus krediteringen). Gäller det en utförselrapport ska även partner-ID och ursprungsland uppges. Minusvärden får inte anges.

Om rapporteringen skett via idep.web ska rättelsen göras på aggregerad nivå (aggregerad nivå =alla rader på samma varukod från samma land slås ihop till en varupost i vårt system). Markera rapporten och tryck Alt F11 för att se på aggregerad nivå.

Exempel

Det svenska företaget köper varor till ett värde av 180 000 kr av ett estniskt företag. Varorna faktureras och levereras till Sverige i mars. En del av varorna har skadats, men de returneras inte.
Det estniska företaget skickar i maj en separat kreditnota på 70 000 kr. Svenska företaget måste skicka en rättelse till Intrastat där det fakturerade värdet anges till 110 000 kr (180 000-70 000= 110 000).