Till innehåll på sidan

Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

I Statistiska centralbyråns Företagsregister (FDB) finns samtliga företag och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek.

Redovisning av arbetsställenummer

De arbetsställenummer (ASTNr) som lämnas i denna undersökning är desamma som sedan ska användas i arbetsgivardeklarationen på individnivå varje månad till Skatteverket (ruta med fältkod 060). 

I november får ni en lista/sammanställning från SCB som innehåller de arbetsställenummer som ni har angett i blanketten.

Instruktioner

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut den 24 augusti 2022.

Sista insändningsdag är 21 september 2022.

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla företag/organisationer, oavsett juridisk form, med fler än ett arbetsställe omfattas av denna kontroll en gång per år. Även vissa företag där vi har uppgift om ett arbetsställe men där det kan finnas flera omfattas.

Ett arbetsställe är en adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet och har anställd personal.

Måste jag skicka in blanketten eller Excel-filen även om det inte är några ändringar?

Ja, i och med att du skickat blankett/fil till SCB så vet vi att någon har gått igenom uppgifterna och att vi har rätt i registret.

Måste jag använda Excel-filen?

Ja, det förenklar och snabbar upp hanteringen hos SCB. Om du inte har tillgång till Excel – kontakta oss.

Vad händer om jag inte lämnar uppgifter?

Då finns de tidigare uppgifterna kvar. Allmänna uppgifter (basuppgifter) om företagen, till exempel namn och adress, kan lämnas ut mot avgift till olika intressenter i näringsliv och förvaltning enligt Förordningen om det allmänna företagsregistret (SFS 1984:692). Det är därför viktigt att uppgifterna kontrolleras av dig och rättas i den mån de är felaktiga.

Var hittar jag information om arbetsställenummer till arbetsgivardeklarationerna på individnivå?

Vill du ha upplysningar om hur arbetsställenummer ska redovisas i arbetsgivardeklarationerna kan du gå in på länken ”Arbetsställenummer (pdf)” under "Se även", eller kontakta Företagsregistret via e-post: foretag@scb.se

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Utskrift blir konstig

Om du valt stående utskrift och det inte blir bra, välj liggande utskrift.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är sekretesskyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna i Företagsdatabasen är reglerade i förordningen om det allmänna företagsregistret (1984:692).

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Uppgifter för arbetsställenummer på kontrolluppgiften regleras i lagen om arbetsställenummer (1984:533). Uppgiftsskyldighet om arbetsställenummer regleras i Skatteförfarandelagen (2011:1244).

Företagsdatabasen regleras i förordningen om inrättande av en gemensam ram för företagsregister (EG 177/2008) (pdf), samt i förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93).

Verksamheter enligt SNI 2007 regleras av förordningen om Nace rev. 2 (EG 1893/2006) (pdf).

Aktuellt

Höstens insamling

Observera att variabeln anställda räknas annorlunda i Företagsregistret sedan år 2020 på grund av införandet av arbetsgivardeklarationerna på individnivå. Läs mer i pdf:n Instruktioner till vänster eller under fliken Instruktioner när du har loggat in.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
foretag@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fdbuppgifter