Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken ska belysa hur mycket fordonsgas som levererats till slutkund (tankstationer) på den svenska marknaden i transportsektorn. Uppgifterna har bland annat stor betydelse för att beskriva landets energisituation, eftersom statistiken används för att göra energiprognoser. 

Undersökningen är en totalundersökning och utgörs av ungefär 35 företag och kommuner som levererar fordonsgas för fordonsdrift till slutkund.

Huvudanvändare av statistiken är Energimyndigheten och Energigas Sverige. Energimyndigheten använder resultaten som underlag för energiprognoser och styrmedelsanalyser. Statistiken används vidare av de departement och myndigheter med flera som har till uppgift att svara för energiförsörjningen och följa energianvändningen. Dessa använder resultaten bland annat som underlag för energiplaner. Statistiken används även av forskare och privatpersoner.

Tidsplan

Mätmånader 2022 Sista svarsdatum
Januari 20 februari
Februari 20 mars
Mars 20 april
April 20 maj
Maj 20 juni
Juni 20 juli
Juli 20 augusti
Augusti 20 september
September 20 oktober
Oktober 20 november
November 20 december
December 20 januari

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras månadsvis på SCB:s webbplats omkring den 17:e.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:12) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni på www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fordonsgas