Till innehåll på sidan

Nätanslutna solcellsanläggningar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Nätanslutna solcellsanläggningar! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Instruktioner

I blanketten anger ni antalet solcellsanläggningar och installerad effekt för dessa uppdelat på kommun och tre olika effektintervall. Om ni inte har solcellsanläggningar anslutna till ert nät behöver ni besvara undersökningen men endast blankettens första fråga.

Syftet med undersökningen är att belysa alla Sveriges nätanslutna solcellsanläggningar för att kunna utvärdera befintliga styrmedel och följa utvecklingen inom energiområdet. Det är av stor vikt att veta storleken samt den geografiska placeringen på de solcellsanläggningar som byggs i Sverige.

Statistikmyndigheten SCB genomför undersökningen på uppdrag av Energimyndigheten (STEM) som är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom energiområdet.

Tidsplan

Undersökningen sker årligen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter skickas ut i årsskiftet. Efterfrågade uppgifter skickas in senast 31 Januari.

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Vänligen kontakta oss.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet från undersökningen publiceras den 31 mars 2022 på Energimyndighetens hemsida.

Nätanslutna solcellsanläggningar (energimyndigheten.se)

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:15) (pdf).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni här:

www.scb.se/personuppgifter

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/solel