Till innehåll på sidan

Offentligt ägda företag

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar varje år in uppgifter om företag som ägs av kommuner och regioner.

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen är en totalundersökning där samtliga kommuner och regioner lämnar uppgifter. Syftet är främst att göra en redogörelse för de företag som ägs av stat, regioner och kommuner. Redogörelsen avser bland annat omfattning, verksamhet och ekonomi.

Instruktioner

Uppgifter lämnas till SCB genom att logga in och fylla i webblanketten. Förra årets lämnade uppgifter finns förifyllda och ska revideras vid behov.

För de kommuner och regioner som föregående år redovisade ägarandelar i mer än 40 företag finns en förifylld Excelmall att hämta. Revidera uppgifterna vid behov och skicka in Excelmallen i webblanketten.

Tidsplan

Insamlingen för 2022 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nyheter

Undersökningen har inte förändrats sedan förra året.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/offagda