Till innehåll på sidan

Osund konkurrens

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Instruktioner

Vi ber i första hand att VD, marknadschef eller annan högre chef i företaget svarar på enkäten.

Svara utifrån nuvarande uppfattning och erfarenhet om ingen annan referenstid uppges i frågan.

Frågorna i enkäten handlar om förutsättningarna i er bransch att efterleva regler om bl.a. arbetsmiljö och samtidigt fortsätta som konkurrenskraftigt företag på sikt.

Enkäten skickas till 6 000 utvalda företag inom transport- och byggbranschen och genomförs av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Undersökningen bidrar med viktig information i arbetet med att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och sunda villkor i branschen.

Tidsplan

Undersökningen är avslutad  för år 2020. 

Ta del av den färdiga statistiken

På arbetsmiljöverkets hemsida av.se kan du läsa mer om deras uppdrag och verksamhet.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/osund