Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster-lokalhyresundersökningen (LHU)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Lokalhyresundersökningen (LHU) är en del av Tjänsteprisindex (TPI), och avser uthyrning av lokaler. Undersökningen görs en gång i kvartalet. Uppgifterna används till att beräkna prisindex, som beskriver prisutvecklingen på den svenska marknaden. Syftet med TPI är främst att beräkna utvecklingen av Bruttonationalprodukten (BNP) i fasta priser, det vill säga tillväxten i ekonomin rensad från prisförändringar. TPI kan också användas i avtalssammanhang och för konjunkturanalyser.

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersökningsåret 2019:

  • Kvartal 1: 20/4 2020
  • Kvartal 2: 20/7 2020
  • Kvartal 3: 20/10 2020
  • Kvartal 4: 20/1 2021

Vanliga frågor

Förtryckta uppgifter på brevet om kontaktperson, fastighet, m.m. stämmer inte – hur gör jag nu?

När du loggar in kan du ändra de felaktiga uppgifterna. Det går även bra att meddela oss om förändringar av uppgifter via e-post eller telefon.

Hur ska jag rapportera mina värden?

Du ska rapportera i tusentals kronor (tkr). Har du till exempel en hyresintäkt på 100 000 kronor så fyller du i 100 tkr. Du får inte använda minustecken eller kommatecken i beloppen.

Ska bostäder eller lokaler i den egna rörelsen ingå i redovisningen?

Nej, räkna inte med bostäder samt lokaler i den egna rörelsen (internhyra).

Vi hyr inte ut några lokaler – hur gör jag då?

När du loggar in bockar du för en ruta att fastigheten inte har några lokaler som hyrs ut.

Vilka uppgifter ska ingå i hyresintäkter för uthyrda lokaler?

Uppgifterna ska avse fakturerade hyror under kvartalet. Räkna även med obetalda lokalhyror.

Om annan periodisering förekommer, räkna om till att omfatta kvartal. Räkna inte med outhyrda lokaler och moms.

Jag har skickat in felaktiga uppgifter – hur gör jag då?

Kontakta oss via e-post eller telefon, så korrigerar vi dina uppgifter.

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter – hur gör jag nu?

Kontakta oss via e-post eller telefon och tala om vilket företag det gäller.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningarna publiceras i pressmeddelanden på SCB:s webbplats efter varje enkät.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2012:9).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
tpi@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/lhu