Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster

Lämna uppgifterna

Logga in

Producentprisindex för tjänster avser att kvartalsvis mäta det genomsnittliga priset på tjänster som köps och säljs av svenska företag.

Indextalen används bland annat i nationalräkenskaperna och tjänsteproduktionsstatistiken för beräkning av ekonomisk tillväxt och produktivitetsutvecklingen i fasta priser. Indexserierna används också för prisreglering i avtalssammanhang.

Instruktioner

  • Tjänsterna ska vara representativa för verksamheten och vara så konstanta som möjligt över tiden. Syfte med att samla in andra egenskaper än priser är att underlätta bedömning av kvalitetsförändringar vid byte av tjänst.
  • Inför varje kvartal skickas information samt inloggningsuppgifter om att det är dags att rapportera via e-post. Därför är det viktigt att ange en korrekt e-postadress.

Tidsplan

Sista svarsdatum för undersökningsåret 2022:

  • Kvartal 1: 20/4 2022
  • Kvartal 2: 20/7 2022
  • Kvartal 3: 20/10 2022
  • Kvartal 4: 10/2 2023

Vanliga frågor

Hur loggar jag in?

För att kunna lämna dina uppgifter behöver du först logga in. Inloggningsuppgifter skickas ut inför varje kvartal med e-post, glöm därför inte bort att uppge en korrekt e-postadress!

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

E-posta oss på tpi@scb.se. Kom ihåg att uppge ert organisationsnummer.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifter?

Det går oftast bra att förlänga svarstiden en kortare tid. Detta görs enklast via e-post.

Vi behöver byta kontaktperson, hur gör vi?

Ni loggar in i blanketten och ändrar kontaktpersonsuppgifter till aktuell kontaktperson, då går detta in via automatik i vårt system.

Jag behöver ändra mina uppgifter då det inte blev korrekta, hur gör jag?

När uppgifterna överförts till SCB är de låsta. Om du vill ändra/komplettera uppgifterna kontakta oss så hjälper vi dig att korrigera uppgifterna.

Tjänsten vi rapporterat pris på är inte aktuell/representativ för oss längre. Vad gör vi då?

Byt ut tjänsten till en annan inom samma produktgrupp (SPIN). Ange då förutom rapportmånadens pris, om möjligt också även vad som skiljer tjänsterna åt. Detta kan göras i webblanketten eller så kan ni mejla oss så hjälper vi er med detta.

Måste företaget delta i undersökningen?

Ja. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Det innebär att det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB.

Hur länge ska företaget vara med i undersökningen?

Urvalet dras varje år men bara en del av urvalet uppdateras årligen, vilket innebär att ett objekt kan delta några år innan det roteras ut. Tanken är att behålla en viss kontinuitet och jämförbarhet i undersökningen som uppgiftslämnarbördan sprids över tiden.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt (2001:99) om den officiella statistiken vilket innebär att det är obligatoriskt att lämna efterfrågade uppgifter.

De lämnade uppgifterna skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att resultaten endast redovisas på aggregerade nivå vilket betyder att det inte är möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
tpi@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tpi