Till innehåll på sidan

Instruktioner för elektrisk energi

Särskilda regler tillämpas för rapportering av elektrisk energi: endast uppgifter om el från Svenska kraftnät tas med i statistiken.