Till innehåll på sidan

Instruktioner för gas

För rapportering av naturgas i vätskeform (LNG) avseende KN 2711 11 00 gäller särskilda regler.

Annan typ av gas inom kapitel 27 samlas in via Intrastat och Extrastat.

För mer information om rapportering av LNG: