Till innehåll på sidan

Instruktioner för hela industrianläggningar

För rapportering av utförsel och införsel av industrianläggningar med ett värde överstigande 30 miljoner kronor är det i vissa fall möjligt att tillämpa förenklad rapportering.

Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, utrustning, instrument och material som tillsammans är avsedda att fungera som en storskalig enhet för framställning av varor eller utförande av tjänster.