Till innehåll på sidan

Instruktioner för leveranser till fartyg/flygplan

Undersökningen vänder sig till företag som har leveranser till utländska fartyg eller flygplan på svenskt territorium.

Leveranser avser förråd ombord (produkter för konsumtion och försäljning) och driftsförnödenheter (bränsle, olja och smörjmedel).

Endast leveranser enligt särskilda KN-nummer innefattas i undersökningen.

Statistiska varukoder (KN8)

Varukod Varubeskrivning

9930 24 00

Varor i kapitel 1-24 i KN/Tulltaxa (livsmedel, drycker, tobak, konfektyr)

9930 27 00

Varor i kapitel 27 i KN/Tulltaxa (bränslen, oljor, smörjoljor)

9930 99 00

Varor i kapitel 25, 26, 28-98 i KN/Tulltaxa (övriga varor)