Till innehåll på sidan

Instruktioner för produkter från havet

Med havsprodukter avses fiskeriprodukter, mineraler, bärgat gods och övriga produkter som ett sjögående fartyg ännu inte landat.

Havsprodukter anses tillhöra den medlemsstat där fångstfartyget är registrerat. Uppgifter samlas in av Havs- och vattenmyndigheten.