Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Välkommen till SCB:s uppgiftslämnarsida för Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar. Här hittar du information om undersökningen och kan lämna dina uppgifter elektroniskt.

Undersökningen genomförs av SCB kvartalsvis på uppdrag av Sveriges Riksbank. Statistiken utgör ett viktigt underlag för betalningsbalansstatistik, nationalräkenskaper och för rapportering till EU:s statistikorgan Eurostat, OECD, IMF och FN. Aggregerade uppgifter används bland annat för beräkningarna av BNP och bytesbalansen. Statistiken har därför som underlag en påverkan på finans- och penningpolitiska beslut. Den detaljerade statistiken används mer i forskningssyfte för att analysera olika handelsmönster. Användare är utöver de internationella organisationerna ovan bland annat forskningsinstitutioner och branschorganisationer.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verksamhet samt hushållens ideella organisationer. Urvalet har dragits med hjälp av statistiska metoder.

Instruktioner

Undersökningen omfattar transaktioner med utlandet avseende

 • Tjänster
 • Rättigheter och licenser
 • Varor som inte passerar svensk gräns
 • Transfereringar
 • Inköp av varor i utlandet för bygg- och anläggningsprojekt i utlandet

Med utländsk motpart avses juridisk person, fysisk person, myndighet, filial och internationell organisation med stadigvarande verksamhet i utlandet (med utländsk adress).

 • Transaktionerna redovisas med intäkter och kostnader under respektive SCB-kod samt fördelat på motpartsland.
 • Räkna även med transaktioner med utländsk motpart inom koncernen.
 • Var själva tjänsten produceras har ingen betydelse.
 • Tjänster rapporteras i det kvartal tjänsten tillhandahålls, varor och rättigheter i det kvartal ägarbyte sker.
 • Transfereringar rapporteras i det kvartal betalningen äger rum.

Instruktioner (pdf)

Instruktioner försäkringsbolag (pdf)

Landskoder (pdf)

Stäm av med momsdeklarationen

Det finns ett samband mellan de uppgifter som lämnas i undersökningen och de uppgifter som anges i momsdeklarationen på främst raderna 21, 22, 39 och 40. Vi rekommenderar därför att man stämmer av lämnade uppgifter med momsdeklarationen. SCB gör denna avstämning i granskningssyfte.

I momsdeklarationen anges värdet av de tjänster som köpts in från länder inom EU (rad 21) och utanför EU (rad 22). Försäljning av tjänster i sin tur anges på rad 39 för inom EU och på rad 40 för utanför EU. Om dessa summeras per kvartal bör de ofta överensstämma med det som ska rapporteras som tjänster i undersökningen.

Förutom varor som inte passerar svensk gräns och transfereringar finns ett flertal efterfrågade tjänster i undersökningen som kan vara momsfria eller inte alltid i sin helhet ska anges på ovan angivna rader i momsdeklarationen.

Ett exempel på en icke gränspasserande vara är merchanting (trepartshandel). Merchanting inom EU anges på raderna 37 och 38 i skattedeklarationen.

Tidsplan

Datainsamlingen öppnar cirka två veckor före avslutat kvartal. Sista svarsdatum för undersökningsåret 2022:

 • Kvartal 1: 14/4, 2022
 • Kvartal 2: 15/7, 2022
 • Kvartal 3: 14/10, 2022
 • Kvartal 4: 13/1, 2023 (preliminärt)

Vanliga frågor

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uht