Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en sjuksköterska?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 38 700 kronor år 2020. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

Statistiken här gäller grundutbildade sjuksköterskor. Lönestatistik för andra sjuksköterskeyrken, till exempel intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska, hittar du i vår tjänst för lönestatistik

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för sjuksköterskor

ÅrKvinnorMänTotalt
202038 60039 30038 700

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

Så mycket tjänar sjuksköterskor i olika regioner

Stockholm är den region där sjuksköterskorna har den högsta genomsnittliga månadslönen (42 700 kronor). Regionen är tätt följd av Sydsverige (41 500 kronor). I regionen ingår Blekinge och Skåne län. I några av länen har de manliga sjuksköterskorna högst medellön, i andra är det kvinnorna som har högst medellön.

RegionKvinnorMänTotalt
Riket38 60039 30038 700
Stockholm42 50044 40042 700
Östra Mellansverige36 40036 80036 500
Småland med öarna36 30035 60036 200
Sydsverige41 60040 50041 500
Västsverige36 70037 60036 800
Norra Mellansverige35 00036 40035 200
Mellersta Norrland34 90035 90035 000
Övre Norrland35 80035 60035 800

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i olika regioner.

 

Medellön för sjuksköterskor i olika åldersgrupper

Den genomsnittliga månadslönen fördelad på olika åldersgrupper visar att manliga sjuksköterskors lön är lite högre än kvinnornas. Att det inte finns någon statistik för män i gruppen 65–66 år kan bero på att antalet är för lågt för att ta fram tillförlitlig statistik.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Män31 50036 90039 30042 10043 30039 300
Kvinnor31 00035 40038 50040 90042 70045 10038 600
Totalt31 00035 60038 60041 00042 80045 00038 700

Sjuksköterskors lön efter utbildningsnivå

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män44 40038 900
Kvinnor41 70038 100
Totalt42 00038 20047 200
Män
Kvinnor
Totalt

Sjuksköterskors lön i offentlig sektor

I åldersintervallet 18–24 år ligger lönen i privat och offentlig sektor på ungefär samma nivå. Därefter har sjuksköterskor inom privat sektor genomgående högre medellöner.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor30 90033 00035 70038 50040 30042 40036 000
Män31 30033 60037 00039 80041 20044 40036 700
Totalt30 90033 10035 90038 60040 30042 60036 100

Sjuksköterskors lön i privat sektor

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor31 90045 50044 90046 70048 40051 80046 200
Män49 70045 60049 60048 300
Totalt32 00046 20045 00047 00048 60051 70046 400