Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en lärare?

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 600 kronor år 2021. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här kan du också se löner för andra läraryrken till exempel förskollärare och gymnasielärare. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för olika läraryrken 2021

Yrke (SSYK 2012)KvinnorMänTotalt
Förskollärare33 20031 80033 100
Grundskollärare36 90035 80036 600
Gymnasielärare39 50039 40039 500
Lärare i yrkesämnen38 30038 60038 500
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.42 00040 70041 900
Övriga universitets- och högskollärare38 60039 40038 900

Mer lönestatistik hittar du i vår tjänst för lönestatistik.

Genomsnittlig månadslön för grundskollärare 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202136 90035 80036 600

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, istället hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation. 

Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner 2021

De högsta genomsnittslönerna finns i Stockholmsregionen och de lägsta i norra Mellansverige, alltså i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Gemensamt för samtliga regioner är att kvinnor har en högre genomsnittslön än män.

RegionKvinnorMänTotalt
Stockholm40 50039 30040 200
Östra Mellansverige36 10034 90035 800
Småland med öarna35 90035 30035 800
Sydsverige37 10036 10036 800
Västsverige35 70034 40035 400
Norra Mellansverige34 70033 00034 300
Mellersta Norrland35 20033 60034 800
Övre Norrland35 30034 90035 200

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare i olika regioner.

 

Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper 2021

Den högsta genomsnittliga månadslönen har kvinnliga grundskollärare i åldern 55–64 år. Den lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns i åldersintervallet 18–24 år.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor24 80033 90037 00038 90039 20038 90036 900
Män24 00033 20036 80038 80038 10037 80035 800
Totalt24 50033 70036 90038 90039 00038 60036 600

Grundskollärares lön efter utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Kvinnor27 00028 20025 30031 50038 20038 600
Män28 60030 30026 20031 80037 90037 500
Totalt25 00027 70029 10025 70031 60038 10038 100

Grundskollärares lön i offentlig sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor25 30034 00037 10039 00039 40039 10037 200
Män23 90033 00036 60038 70038 10038 00036 000
Totalt24 70033 70037 00039 00039 10038 80036 900

Grundskollärares lön i privat sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor23 90033 70036 60038 40038 10035 400
Män24 30033 40037 20038 90038 20035 400
Totalt24 00033 60036 80038 60038 10035 400