Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en lärare?

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

Lönestatistik för andra läraryrken, till exempel gymnasielärare och förskollärare, hittar du i vår tjänst för lönestatistik

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för grundskollärare

ÅrKvinnorMänTotalt
202036 50035 40036 200

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, istället hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation. 

Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner

De högsta genomsnittslönerna finns i Stockholmsregionen och de lägsta i norra Mellansverige, alltså i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Gemensamt för samtliga regioner är att kvinnor har en högre genomsnittslön än män.

RegionKvinnorMänTotalt
Stockholm39 70038 50039 400
Östra Mellansverige35 40034 10035 000
Småland med öarna35 20034 60035 100
Sydsverige36 30035 30036 000
Västsverige36 50035 40036 200
Norra Mellansverige34 00032 40033 600
Mellersta Norrland34 60033 00034 200
Övre Norrland34 60034 00034 400

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare i olika regioner.

 

Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper

Den högsta genomsnittliga månadslönen har kvinnliga grundskollärare i åldern 55–64 år. Den lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns i åldersintervallet 18–24 år.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor25 20033 50036 60038 20038 60038 50036 500
Män23 70032 80036 10038 00037 60037 40035 400
Totalt24 70033 30036 50038 10038 30038 10036 200

Grundskollärares lön efter utbildningsnivå

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Kvinnor27 00028 70025 60031 90037 50037 600
Män28 00029 70026 30032 20037 30037 200
Totalt25 80027 50029 10025 90032 00037 50037 400

Grundskollärares lön i offentlig sektor

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor25 00033 20036 40038 10038 60038 60036 400
Män23 40032 20035 80037 90037 40037 40035 200
Totalt24 40032 90036 30038 10038 30038 20036 100

Grundskollärares lön i privat sektor

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor26 90034 60037 40038 50038 20036 700
Män25 90034 30036 90038 50038 30036 300
Totalt26 50034 50037 20038 50038 20036 600