Till innehåll på sidan

Nyhet

Nära oförändrad aktivitet i ekonomin i december

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,2 procent i december 2020, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

– Efter fyra månader med tydlig återhämtning av den ekonomiska aktiviteten saktade utvecklingen in under årets sista tre månader, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Inga stora förändringar i ekonomin under årets sista månader (säsongrensad volymutveckling och indexnivå)
Aktiviteten i den svenska ekonomin

Aktiviteten i ekonomin var 2,7 procent lägre i december 2020, kalenderkorrigerat och jämfört med december 2019.

Den okorrigerade årstakten var 0,0 procent. Månaden hade två ytterligare arbetsdagar 2020 jämfört med föregående år.

Den kalenderkorrigerade volymutvecklingen i oktober och november har reviderats till -2,1 respektive -3,2 procent, från -1,9 respektive -2,0 procent.

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
Januari 2021-03-09
Februari 2021-04-08
Mars 2021-04-29

 

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 1,4 procent medan produktionssidan visade en ökning med 1,3 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd utveckling för aktivitetsindikatorn på 0,0 procent.

Länkar

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn (pdf)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Etiketter