Till innehåll på sidan

Vad vi erbjuder dig

Ett meningsfullt arbete med utvecklingsmöjligheter och bra kollegor. Det kan vi lova dig när du börjar arbeta på SCB.

Ett meningsfullt arbete

Statistik är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Genom att jobba på SCB bidrar du till samhällsnyttan, till exempel genom att ta fram underlag till beslutsfattare eller hjälpa andra som är i behov av statistik. Det kan röra sig om andra statistikansvariga myndigheter, EU, FN eller privatpersoner. Du ser ofta resultatet av ditt arbete i media och i debatter.

Utvecklingsmöjligheter

På SCB har du stora möjligheter att få pröva nya arbetsuppgifter, antingen genom att söka interna tjänster eller genom att ta dig an nya projekt/uppdrag. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och har bland annat ett eget ledarskapsprogram för blivande chefer. Du får bygga eller jobba med it-system i framkant. Det finns också goda möjligheter att åka på internationella uppdrag.

SCB:s samarbetsprojekt i världen

Bra kollegor och stämning

På SCB är du med i ett team som hjälps åt och jobbar gemensamt mot samma mål. Det kan vara ett team på din enhet eller ett tvärteam över olika enheter. Du får också goda möjligheter att lära känna och träffa dina kollegor genom olika sociala aktiviteter.

Fler fördelar

Det finns förstås fler fördelar med att arbeta hos oss. Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal, eller som är specifika för SCB:

  • 28, 31 eller 35 semesterdagar beroende på din ålder.
  • Flexibel arbetstid.
  • Friskvårdsbidrag.
  • Fri träning, antingen i egna lokaler eller i externa anläggningar i anslutning till våra lokaler.
  • Föräldrapenningtillägg som komplement till föräldrapenning från försäkringskassan.
  • Företagshälsovård.
  • Sjuklön och därefter sjukpenningtillägg som komplement till sjukpenning från försäkringskassan.
  • Ersättning för läkemedelskostnader och andra sjukvårdskostnader.
  • Försäkringsskydd vid arbetsskada och dödsfall.
  • Tjänstepension.